Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών ΔΙΠΕ Λασιθίου

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Στη ΔΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ- ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΣΠΑ

 

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «ο Μύσων»  ενημερώνει τους αναπληρωτές συναδέλφους για τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά πρόσληψης που απαιτούνται, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Λασιθίου

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αντίγραφο πτυχίου( Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου απαιτείται αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ , επίσημη μετάφραση και απολυτήριο ελληνικού λυκείου)
 2. Αντίγραφο σεμιναρίου 400 ωρών(αν υπάρχει – και μόνο στην περίπτωση πρόσληψης στον πίνακα ειδικής αγωγής)
 3. Αντίγραφα Braille/ νοηματική, αν υπάρχει – και μόνο στην περίπτωση πρόσληψης στον πίνακα ειδικής αγωγής)
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού η διδακτορικού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και αποδεικτικό του θέματος διπλωματικής συνοδευόμενο από αίτηση αναγνώρισης συνάφειας που δίνεται από την υπηρεσία (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου απαιτείται επίσημη μετάφραση , αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ)
 5. Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές βεβαιώσεις από παθολόγο και ψυχίατρο ιδιώτη ή δημόσιου νοσοκομείου . ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Της Α ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 6. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α για τους άνδρες
 7. Αποδεικτικά ΑΦΜ και ΔΟΥ
 8. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 9. Αποδεικτικό ΑΜΑ
 10. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 11. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τράπεζας (εθνικής για ΕΣΠΑ ΠΔΕ) όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ , με τον/την πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό
 12. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται από τον 4354/2105 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικά σχολεία)
 13. Ένσημα αντίστοιχων προϋπηρεσιών (Με σφραγίδα από ΙΚΑ (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «Ατλας»  https://www.atlas.gov.gr).
 14. Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης /σύμφωνο συμβίωσης πρόσφατο τριμήνου (μόνο για έγγαμους /η και με τέκνα) εις διπλούν . Σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει η υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, απαιτούνται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.(μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗ΢»  http://www.ermis.gov.gr ) 
 15. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ για ειδικές ανάγκες

 

ΧΑΡΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γεν. Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος                                                                                          Σαντιμπαντάκη Ελένη

Copyright © 2018, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εσωτερική Παραγωγή

Είσοδος

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;