Όχι στο κλείσιμο του ΔΣ Σκοπής και της υποβάθμισης του Νηπιαγωγείου Παλαικάστρου»

 

 

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εν όψει έκδοσης της  εγκυκλίου μεταβολών σχολικών μονάδων συνεχίζει το έργο που πέρυσι ξεκίνησε με τον υποβιβασμό 4 σχολικών μονάδων στην περιοχή του δήμου Σητεία. Η μεθόδευση με την υποβάθμιση και κατ’ επέκταση την δημιουργία τάσεων φυγής στους γονείς  προς το αστικό κέντρο είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του σχολείου. Η κατάργηση σχολικών μονάδων μέσα σε μια χρονιά δεν προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο καθώς η μεταβολή σχολικού πληθυσμού επηρεάζει κάθε χρόνο την οργανική και λειτουργική σύνθεση των τους. Αντί να προταθεί προσωρινή αναστολή προτείνατε κατάργηση .

Η οργανικότητα των σχολικών μονάδων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και λαμβάνεται υπόψη η πρόσβαση των μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες και οι κοινωνικές και γεωγραφικές συνθήκες προκειμένου να λειτουργήσουν με μαθητές λιγότερους από αυτούς που προβλέπει το στενό νομικό πλαίσιο.   Η μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού σε επαρχιακές περιοχές ενδέχεται να δικαιολογήσει τον υποβιβασμό για ένα χρονικό διάστημα αλλά σε επόμενο χρόνο οι μαθητές μπορούν να αυξηθούν ξανά σ’ αυτές τις σχολικές μονάδες. Σχολικές μονάδες που λειτουργούν σαν 1/θ και χωρίς να έχει προηγηθεί αναστολή  απότομα οδηγούνται στο κλείσιμο. Ακόμα, σε περίπτωση που είχαμε αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας, μπορεί να υπάρξει ανάγκη λειτουργίας της ξανά όταν οι κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων στις οποίες τα παιδιά μετακινήθηκαν δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το αυξημένο μαθητικό δυναμικό. Κάνουμε μνεία ειδικά στην αναστολή και το κλείσιμο νηπιαγωγείων επειδή μπορούν βάσιμα να δημιουργηθούν πολλά ερωτηματικά σχετικά με την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και την επαρκή κτιριακή υποδομή των νηπιαγωγείων στα οποία μετακινούνται.

Είναι πια γενικά παραδεκτό πως το κλείσιμο χιλιάδων σχολικών μονάδων από το 2010, οδήγησε στο μαρασμό και την εγκατάλειψη των επαρχιακών περιοχών από τις νέες οικογένειες που διέμεναν εκεί – με σημαντικό κριτήριο την ύπαρξη ή μη σχολικής μονάδας. Οι περιφερειακές σχολικές μονάδες θα πρέπει να στηρίζονται με την πλήρη και έγκαιρη στελέχωσή τους έτσι ώστε να δημιουργείται ισχυρό κίνητρο για την παραμονή των μαθητών σε αυτές και κατά της μετακίνησής τους σε σχολικές μονάδες της πόλης, καθώς η μέχρι τώρα εμπειρία από το νομό μας δείχνει μια όλο και ενισχυόμενη τάση συνωστισμού παιδιών σε ήδη υπερ-πλήρη σε μαθητικό δυναμικό και κατά συνέπεια ανεπαρκή σχολικά κτίρια.

Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων» δε συναινούμε στο κλείσιμο του ΔΣ Σκοπής και την υποβάθμιση του Νηπιαγωγείου Παλαικάστρου:

Καλούμε :

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σητείας να γνωμοδοτήσει αρνητικά στο κλείσιμο
  2. Την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σητείας να προασπιστεί την λειτουργία των σχολικών μονάδων
  3. Τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων,  τις Ενώσεις Γονέων και ολόκληρη την τοπική κοινωνία να στηρίξει τα σχολεία τους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γενική Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος                                                       Ζαχαριάδου Αγγέλα

 

 

 

Copyright © 2018, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εσωτερική Παραγωγή

Είσοδος

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;