Εγκρίσεις παράλληλης στήριξης για το 2021-2022.

 

 

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΑΞΗ
…….
7409 6ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΠΙΟ
7410 ΔΣ ΜΥΡΤΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7411 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7412 1ο Ν/ΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟ
7413 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7414 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7415 ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7416 ΔΣ ΑΡΜΕΝΩΝ Α΄ ΔΗΜ
7417 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7418 ΔΣ ΜΥΡΤΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7419 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α΄ ΔΗΜ
7420 ΔΣ ΣΚΟΠΗΣ Ε΄ ΔΗΜ
7421 2ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α΄ ΔΗΜ
7422 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7423 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7424 ΔΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7425 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7426 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7427 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7428 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7429 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7430 1ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α΄ ΔΗΜ
7431 2ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7432 Ν/ΓΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7433 5ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7434 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β΄ ΔΗΜ
7435 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7436 Ν/ΓΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7437 Ν/ΓΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7438 4ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7439 7ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΠΙΟ
7440 1ο Ν/ΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7441 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7442 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7443 1ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7444 1ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7445 3ο Ν/ΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟ
7446 4ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7447 ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Β΄ ΔΗΜ
7448 ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε΄ ΔΗΜ
7449 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7450 4ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7451 4ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7452 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7453 ΔΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7454 5ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7455 1ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7456 ΔΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7457 6ο Ν/ΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7458 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7459 ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7460 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α΄ ΔΗΜ
7461 2ο Ν/ΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΗΠΙΟ
7462 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7463 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Β΄ ΔΗΜ
7464 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7465 ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Α΄ ΔΗΜ
7466 1ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7467 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7468 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7469 1ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ΄ ΔΗΜ
7470 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α΄ ΔΗΜ
7471 5ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7472 4ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΠΙΟ
7473 3ο Ν/ΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7474 4ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7475 4ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β΄ ΔΗΜ
7476 Ν/ΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΠΙΟ
7477 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7478 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Β΄ ΔΗΜ
7479 Ν/ΓΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7480 Ν/ΓΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7481 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7482 ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7483 4ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7484 6ο Ν/ΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΗΠΙΟ
7485 1ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7486 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7487 1ο Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7488 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Β΄ ΔΗΜ
7489 ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7490 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7491 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7492 ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α΄ ΔΗΜ
7493 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7494 2ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ΄ ΔΗΜ
7495 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7496 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7497 ΔΣ ΜΑΛΩΝ Δ΄ ΔΗΜ
7498 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7499 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Β΄ ΔΗΜ
7500 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7501 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7502 ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7503 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7504 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β΄ ΔΗΜ
7505 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Β΄ ΔΗΜ
7506 ΔΣ ΣΦΑΚΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7507 2ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΠΙΟ
7508 Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΝΗΠΙΟ
7509 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7510 ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ΄ ΔΗΜ
7511 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7512 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7513 ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7514 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7515 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7516 ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7517 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7518 2ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7519 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β΄ ΔΗΜ
7520 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7521 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7522 Ν/ΓΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ ΝΗΠΙΟ
7523 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7524 Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7525 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7526 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Β΄ ΔΗΜ
7527 5ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7528 Ν/ΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΝΗΠΙΟ
7529 Ν/ΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΝΗΠΙΟ
7530 ΔΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7531 4o ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α΄ ΔΗΜ
7532 ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7533 ΔΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7534 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7535 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7536 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Β΄ ΔΗΜ
7537 ΔΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7538 ΔΣ ΚΡΟΥΣΤΑ Γ΄ ΔΗΜ
7539 ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7540 ΔΣ ΣΦΑΚΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7541 1ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ε΄ ΔΗΜ
7542 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7543 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7544 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7545 1o N/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΠΙΟ
7546 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7547 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α΄ ΔΗΜ
7548 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7549 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7550 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7551 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7552 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β΄ ΔΗΜ
7553 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7554 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7555 1ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ΄ ΔΗΜ
7556 4ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7557 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7558 4o ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α΄ ΔΗΜ
7559 2ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β΄ ΔΗΜ
7560 ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Γ΄ ΔΗΜ
7561 5ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7562 1ο Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΗΠΙΟ
7563 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7564 5ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄ ΔΗΜ
7565 2ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε΄ ΔΗΜ
7566 3ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜ
7567 2ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΟ
7568 ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Β΄ ΔΗΜ
7569 3ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ΄ ΔΗΜ
7570 5ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β΄ ΔΗΜ
7571 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ΄ ΔΗΜ
7572 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Β΄ ΔΗΜ
7573 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ΄ ΔΗΜ

Copyright © 2018, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εσωτερική Παραγωγή

Είσοδος

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;