Αποκατάσταση αδικιών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ

 

 

 

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων», έχει αναδείξει και συνεχίζει να αναδεικνύει το ζητήματα που προκύπτουν από τους μηδενικούς διορισμούς των τελευταίων 10 ετών, αλλά και την τροποποίηση νομοθετικών πλαισίων πρόσληψης και διορισμού εκπαιδευτικών τα τελευταία 20 χρόνια. Η μη πρόβλεψη μεταβατικών σταδίων ισχύος των νόμων και η αντίφαση του νομικού πλαισίου έχει δημιουργήσει ομάδες αναπληρωτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αδικούνται. Η πολυδιάσπαση εξυπηρετεί όσους διοικούν, καθώς εγείρεται κοινωνικός αυτοματισμός, εφαρμόζονται διαβλητές διαδικασίες πρόσληψης και ομάδες πίεσης κινούνται  είτε με δικαστικές προσφυγές είτε με πλάγιες μεθόδους. Ο διορισμός εκπαιδευτικών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ που δικαιώθηκαν στο ΣτΕ με λιγότερα μόρια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 3848/10 και τον πίνακα κατάταξης με βάση την προϋπηρεσία, καθώς και η ανατροπή των θέσεων των ίδιων συναδέλφων με τον νομικό πλαίσιο που ισχύει έπειτα τον 4589/19 δημιουργεί ζητήματα διαφάνειας, αξιοκρατίας και ισονομίας. Συνάδελφοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ με προϋπηρεσία, είδαν συναδέλφους πολύ πιο χαμηλά από αυτούς στον πίνακα να διορίζονται και σήμερα έπειτα την εφαρμογή του προσοντολογίου,  βλέπουν να χάνουν χιλιάδες θέσεις. Η πολιτεία οφείλει να εφαρμόζει μεταβατικά νομικά πλαίσια  και να θεσπίσει ένα κωδικοποιημένο σύστημα, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους εκτροπές. Επίσης να αφουγκραστεί τις  εισηγήσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών προκειμένου να διαμορφώσει ένα απλοποιημένο και σαφές νομικό πλαίσιο το οποίο θα αποκαθιστά αδικίες ετών. Δεν γίνεται να ανατρέπεται η ζωή χιλιάδων συναδέλφων κάθε φορά που θα αλλάζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα με διορισμό όλους τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ προτού  προχωρήσει σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προσλήψεων και κάλυψης των οργανικών αναγκών.

Η ταλαιπωρία μας όμως και το αίσθημα της ματαίωσης όχι μόνο διατηρείται, αλλά και ενισχύεται με την εφαρμογή συστήματος προσλήψεων και διορισμών του εκπαιδευτικού προσωπικού, που απέχει πολύ από τις θέσεις του κλάδου και απαξιώνει το βασικό πτυχίο, την προϋπηρεσία και την προγενέστερη επιτυχία στο γραπτό διαγωνισμό    

Τον Φεβρουάριο του 2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) με την απόφαση 527/2015 λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 3320/2005 έδωσε τη δυνατότητα σε ορισμένους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 1998 να συμμετάσχουν και αυτοί στη διαδικασία αποκατάστασης, εφόσον είχαν διοριστεί συνυποψήφιοί τους με χαμηλότερες βαθμολογίες. Μάλιστα, με την εν λόγω ρύθμιση διορίστηκαν περίπου 500 υποψήφιοι, ενώ με τον Ν. 4369/2016 υπήρξε πλήρης αποκατάσταση των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 1998. Επιπλέον το 2018 δικαιώθηκαν βάσει του προηγούμενου σκεπτικού συνάδελφοι επιτυχόντες στους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και διορίστηκαν.

 

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αντιμετωπίσει με τους ίδιους όρους , μέτρα και σταθμά όλους τους συναδέλφους που υπάγονται στην ίδια κατηγορία και είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ. Δεν αποτελεί λύση η κατά μόνας ή ομαδική δικαστική προσφυγή προκειμένου να δικαιωθούν. Ένα κράτος δικαίου πρέπει να αποκαθιστά και να προβλέπει την νομοθέτηση με κανόνες ισονομίας και αξιοκρατίας.

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γεν. Γραμματέας

 

Αλεξάκης Αλέξανδρος                                                                Σαντιμπαντάκη Ελένη

 

Copyright © 2018, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εσωτερική Παραγωγή

Είσοδος

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;