ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Γ ΦΑΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΩΝ  ΤΕ 3ΜΗΝΑ
1 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑ 0 0ΤΕ  
2 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0 0ΤΕ  
3 2ο  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0 0ΤΕ 1ΤΕ
4 3ο  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0 0ΤΕ  
5 4ο  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0 0ΤΕ  
6 5ο  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0 0TE  
7 ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 0 0ΤΕ  
8 ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Γ 0  
9 ΚΡΙΤΣΑΣ Γ 0 0ΤΕ  
10 ΚΡΟΥΣΤΑ Ε 1 0  
11 1ο   ΝΕΑΠΟΛΗΣ Γ 0 0ΤΕ  
12 2ο   ΝΕΑΠΟΛΗΣ Γ 0 0ΤΕ  
13 ΣΕΙΣΙΟΥ Δ 0 1TE  
14 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0 0ΤΕ  
15 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0 0ΤΕ  
16 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0 1ΤΕ 1
17 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0 0TE  
18                     5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) Ε 0 0ΤΕ  
19 ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤ 0 0ΤΕ  
20 ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Δ 0 0  
21 ΜΥΡΤΟΥ Θ 0 0  
22 ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Ζ 0 0  
23 ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤ 0 0  
24 ΚΕΝΤΡΙΟΥ Ε 0 0  
25 ΦΕΡΜΩΝ ΣΤ 0 0  
26 ΜΑΛΩΝ Ι 0 0  
27 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Η 0 0ΤΕ  
28 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Η 0 1ΤΕ  
29 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0 0ΤΕ  
30 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0 0TE  
31 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0 0ΤΕ 1ΤΕ
32 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0 0ΤΕ  
33 ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤ 0 0  
34 ΣΦΑΚΑΣ Ζ 0 0  
35 ΣΚΟΠΗΣ ΣΤ 0 0ΤΕ  
36 ΖΑΚΡΟΥ ΙΒ 0 0  
37 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ Ι 0 0  
38 ΓΟΥΔΟΥΡΑ Ι 0 0  
39 ΑΡΜΕΝΩΝ ΙΒ 0 0  
ΣΥΝΟΛΟ 1 3  

 

 

 

 

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΕΝΑ
1 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
2 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0
3 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 0
ΣΥΝΟΛΟ 1

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0
2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0
3 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 0
ΣΥΝΟΛΟ 0

 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ 05 ΘΕΣΕΙΣ
4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 ΩΡΕΣ + 4ο Δ. Σ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  2Ω  +5Ο  Δ. Σ. ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  2 ΩΡΕΣ + 3ο ΔΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2Ω  +Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 2Ω 1 ΑΜΩ

 

Α/Α ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΑ 3ΜΗΝΟ
1 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11Ω + 5Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 9+ ΔΣ ΚΑΤΩ  ΧΩΡΙΟΥ 4Ω 1  
2 4ο  ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12Ω + ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 6 Ω + ΔΣ Μ ΓΙΑΛΟΥ 6Ω 1  
 5 4Ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ+2Ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ+1o ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1

 

Α/Α ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 + ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 6 Ω + ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 2 Ω 1
     
ΣΥΝΟΛΟ 1

 

Α/Α ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΝΑ 3ΜΗΝΑ
1 5ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1  
1 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14 Ω + ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 10 Ω 1  
4Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 1

 

Α/Α ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΑ
1 ΕΛΟΥΝΤΑΣ 14 Ω + 1ο  ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7Ω+ ΔΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 3Ω 0
2 4ο  ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΟΑΥ 15Ω + ΔΣ ΣΕΙΣΙΟΥ 6Ω+ ΔΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 3Ω 0
3 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 19Ω + ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 5Ω 0
4 4ο 12/Θ Δ.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 17Ω + ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 7Ω 0
5 3ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 15Ω  + 6/Θ Δ.Σ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 9Ω 0
6 1ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 9 Ω  + Δ.Σ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 6Ω  + ΔΣ ΑΡΜΕΝΩΝ 3Ω  + ΔΣ ΣΚΟΠΗΣ 3Ω 1
7 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 11Ω + 4Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 9Ω+ ΔΣ ΣΦΑΚΑΣ 4Ω

 

0

 

 

 

 

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΕΝΑ ΤΕ 3ΜΗΝΑ
2 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑ 0  
3 1ο  ΑΓ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0  
4 2ο  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0  
5 3ο  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0  
6 4ο  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0 1  
7 5ο  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0  
8 6ο  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0 1
9 7ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β 0  
10 ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 0  
11 ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Γ 0  
12 ΚΡΙΤΣΑΣ Γ 1  
13 1ο  ΝΕΑΠΟΛΗΣ Γ 0  
14 2ο  ΝΕΑΠΟΛΗΣ Γ 0  
15 ΣΕΙΣΙΟΥ Δ 0  
16 1ο  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0  
17 2ο  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0  
18 3ο  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0  
19 4ο  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) Ε 0  
4ο  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ) Ε 0  
20 5ο  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0 1  
21 6ο  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0  
22 7ο  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε 0  
24 ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤ 0  
25 ΦΕΡΜΩΝ ΣΤ 0 1
26 ΚΕΝΤΡΙΟΥ Ε 0  
27 ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤ 0  
28 ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Δ 0  
29 ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Ζ 0  
30 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Η 0  
31 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Η 1  
32 ΜΥΡΤΟΥ Θ 0  
33 ΜΑΛΩΝ Ι 0  
34 1ο   ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0  
35 2ο  ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0  
36 3ο  ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0 1  
37 4ο  ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0  
38 5ο  ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0  
39 6ο  ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤ 0  
40 ΣΚΟΠΗΣ ΣΤ 0  
41 ΣΦΑΚΑΣ Ζ 0  
42 ΖΑΚΡΟΥ ΙΒ 0  
43 ΖΗΡΟΥ ΙΒ 1  
44 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ Ι 0  
45 ΓΟΥΔΟΥΡΑ Ι 0  
46 ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤ 0  
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 

 

  ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  
1 ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 0
2 Δ.Σ. NEAΣ ANATOΛHΣ 0
3 1ο ΔΣ  IEPAΠETPAΣ 1
4 Δ.Σ. EΛOYNTAΣ 0
5 5ο  Δ.Σ. IEPAΠETPAΣ 0
6 1ο  ΔΣ. AΓIOY NIKOΛAOY 0
7 4o 6.Σ. IEPAΠETPAΣ 1
8 1o  Δ.Σ. ΣHTEIAΣ 0
9 2ο  Δ.Σ. AΓIOY NIKOΛAOY 1
10 2ο  Δ.Σ. IEPAΠETPAΣ 1
11 3ο  Δ.Σ. ΣHTEIAΣ 0
12 3ο   Δ.Σ. IEPAΠETPAΣ 0
13 Δ.Σ ΠIΣKOKEΦAΛOY 0
     

 

 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 1-10

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης & Γιάννης Πασπαράκης , Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

 

Copyright © 2018, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εσωτερική Παραγωγή

Είσοδος

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;