Επέκταση της σύμβασης του προσωπικού Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων+

Επέκταση της σύμβασης του προσωπικού Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων